Tác giả Y Nùng Dĩ Dực - Danh sách truyện của tác giả Y Nùng Dĩ Dực

Y Nùng Dĩ Dực

Tên nguyên tác [Xuyên thành phản diện giam cầm nam chính làm sao để sống] Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Xuyên sách, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Nhiều CP, Hài hước, Pháo hôi, 1v1 Tiêu Dư An xu

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa