Tác giả Vân Thanh Thạch - Danh sách truyện của tác giả Vân Thanh Thạch

Vân Thanh Thạch

Xuyên qua đến Nguyên Thủy bộ lạc, Khương Dã vốn cho rằng cả một đời đều sẽ trải qua ăn lông ở lỗ thời gian, không nghĩ tới, đột nhiên có một ngày, Nguyên Thủy chi địa phong ấn mở ra, đếm không hết tông môn tràn vào tiến đến. . . Hắn nói: "Cuối cùng sẽ có một ngày, Nam Hoang bộ lạc sẽ lần nữa quật khởi, bất luận cái gì tông môn, cũng không thể chiếm cứ chúng ta thổ địa!"

Xuyên qua đến nguyên thủy thế giới, khai hoang trồng trọt, thuần thú nuôi cá, kiến tạo phòng ốc. . . Khương Huyền muốn tự tay chế tạo một cái thuộc về mình bộ lạc!
Chương mới nhất:

Bắt đầu nhặt được một cái trứng rồng, ấp ra ấu long, Cố Bắc bắt đầu từ đó dưỡng long làm ruộng con đường. Cố sự, liền từ nho nhỏ biên thuỳ thành Kinh Cức bắt đầu.
Chương mới nhất:

Xuyên qua đến nguyên thủy bộ lạc, người khác đều ở săn bắn, Thần Bắc lại chỉ muốn làm ruộng. Khai hoang làm ruộng, dựng lều tuần thú, như thế có thể trở thành là đại bộ lạc. Đây là một cái ung dung nguyên thủy làm ruộng cố sự.