Tác giả Tuyết Đình Cây - Danh sách truyện của tác giả Tuyết Đình Cây

Tuyết Đình Cây

La Thần từ thế giới khác không hiểu sao được xuyên đến một thế giới xa lạ. Tại đây y bỗng được một tiểu cô nương dễ thương cứu giúp. Từ đó y liền để ý thấy tiểu cô nương đó thật đáng thương. Thế là y liền lao đầu vào cuộc sống mới, tạo dựng lên một đại gia đình mới. Mong ước ch
Chương mới nhất: