Tác giả Trần Thụy - Danh sách truyện của tác giả Trần Thụy

Trần Thụy

Peloponnesian chiến tranh kết thúc, kết thúc cũng không có nghĩa là Hi Lạp hòa bình đến. Nhân vật chính xuyên qua đến cái này chiến tranh liên tiếp phát sinh loạn thế, nguyện vọng của hắn là: Trở thành một cái nông phu? Thương nhân? Lính đ&aac