Tác giả Tồn Bất Dịch - Danh sách truyện của tác giả Tồn Bất Dịch

Tồn Bất Dịch

Khải bẩm bệ hạ, Lục Hoàng Tử đại náo công chúa hôn lễ, cũng đem Thái Tử Điện Hạ cùng phò mã đánh trọng thương! Còn cự không nhận sai! Lý Thế Dân: "Nghịch tử, ngươi lại không nhận sai, trẫm liền đem ngươi đuổi ra khỏi hoàng tộc! Cách chức làm thứ d&aci
Chương mới nhất: