Tác giả Tinh Thiên Huỳnh Hỏa - Danh sách truyện của tác giả Tinh Thiên Huỳnh Hỏa

Tinh Thiên Huỳnh Hỏa

Thiên tài võ học Đỗ Nam, đột phá cảnh giới thì tao ngộ dị thường sét đánh, linh hồn hòa vào Lam Hải tinh một vị quý tộc cuối cùng hậu duệ trong cơ thể. Vị kia vì Chấn Hưng gia tộc, xúc động cấm kỵ sức mạnh, học thuật thiên tài thất bại tiêu vong, nắm giữ cuồng bạo v&otil