Tác giả Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử - Danh sách truyện của tác giả Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử

Đại Tư Mã chi chức, chưởng kiến bang quốc chi chín pháp, lấy tá vương bình bang quốc. CVT: tác phẩm mới sau tuyệt phẩm Đại Ngụy Cung Đình. Vẫn phong cách cầm binh, mô tả chiến lược gia.

Ngày đó, hổ con mất ổ, bất đắc dĩ ma luyện nanh vuốt, tìm kiếm chỗ ẩn thân. Ngày đó, hổ con hơi lớn, cắn chết Lang Vương, chiếm lang huyệt, trở thành đàn sói đứng đầu. Ngày đó...

Anh hùng không hỏi nơi xuất thân Dù ngươi là một kẻ ăn mày, nhưng có tài năng xuất chúng, được mọi người thừa nhận, ai lại bỏ qua lợi ích ngươi có thể đem lại mà cứ nghĩ đến cái quá khứ chẳng xá gì kia Hoàng tử thì sao? Dòng máu ho&agrav