Tác giả Thử Gian Đích Bạch Dương - Danh sách truyện của tác giả Thử Gian Đích Bạch Dương

Thử Gian Đích Bạch Dương

Thể loại: huyền huyễn, xuyên không,dị giới,kỳ huyễn... Không biết vì nguyên do gì mà đột nhiên đi tới thế giới xa lạ mà quen thuộc này.Vào giai đoạn lúc trẻ xông pha, vẽ nên một lịch sử tàn khốc.Đã làm ra số mệnh bi thương luân chuyển.Bước lên một hành trình mờ mịt hiểm nguy.Nhân gian trùng trùng, rằng buộc liên lụy.Con đường dài cô độc, nuôi dưỡng sinh mệnh và linh hồn.Tiến và

Ta gọi Hạ Phàm, mùa hè hạ, thiên thần hạ phàm phàm . Sau đó ta phải nói sự tình, các ngươi ngàn vạn lần không nên cười . Ta xuyên qua . Nhưng ta trốn được trong núi sâu ẩn cư mười năm . Mười năm a! Trọn mười năm! Trong mười năm này ta một bước cũng kh&o