Tác giả Thiên Thiên Hàn - Danh sách truyện của tác giả Thiên Thiên Hàn

Thiên Thiên Hàn

Phong Vân Thế Giới Đại Phản Phái Xuyên qua ở thế giới võ hiệp bên trong, trở thành đại phản phái. Phong Vân thế giới, làm đại phản phái Đoạn Lãng. Đoạt Phong Vân tạo hóa Đây là đại phản phái quật khởi con đường.