Tác giả Thẩm Duyệt - Danh sách truyện của tác giả Thẩm Duyệt

Thẩm Duyệt

Editor: tinycat Sống lại nông gia thành một đứa bé, chuyện nhà nhiều thị phi. Nhà nghèo ít bạc bị người khi dễ? Không sợ! Có cha có nương có đại ca! Một nhà đồng lòng thật ấm áp, xem ta mang theo người nhà làm giàu. Phu quân? Khụ khụ, nhà c&ogr