Tác giả Thẩm Du - Danh sách truyện của tác giả Thẩm Du

Thẩm Du

Nàng là người có máu ghen tột đỉnh, thật không may cho ai lấy phải người có máu Hoạn Thư như vậy. Nên nhiều lần chồng nàng đã chạy trốn khỏi nàng, ấy thế mà nàng vẫn tìm được và lôi cổ hắn về.  Sau đó là màn dỗ dành vợ. Tôn vợ l&

Thể loại: Xuyên không , hài, sủng ( vừa đủ kích thích cho các nàng) Hắn chính là một hoàng đế keo kiệt lại nhỏ mọn. Nàng bất quá chỉ sờ hắn vài cái nhưng hắn lại đem nàng đặt dưới thân một đêm. Một lần khác, nàng vì cứu hắn mà kh&o
Chương mới nhất:

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa