Tác giả Tâm Tinh Tiêu Dao - Danh sách truyện của tác giả Tâm Tinh Tiêu Dao

Tâm Tinh Tiêu Dao

Kiếm Trần, trong chốn giang hồ công nhận đệ nhất cao thủ, một tay khoái kiếm pháp xuất thần nhập hóa, không người có thể phá, khi hắn cùng biến mất trăm năm cao thủ tuyệt thế Độc Cô Cầu Bại đánh một trận xong, bỏ mình mà chết. Chết rồi, Kiếm Trần linh hồn chuyển thế đi tới một một thế giới lạ lẫ
Chương mới nhất: