Tác giả Tâm Như Bàn Thạch - Danh sách truyện của tác giả Tâm Như Bàn Thạch

Tâm Như Bàn Thạch

Hỗn loạn thời đại bên trong hỗn loạn tất cả, chỉ có sinh tồn là như vậy chân thực. Tình nguyện đứng chết, không muốn quỳ sinh? Buồn cười! Ở như vậy một hỗn loạn thời đại, nếu như không làm được đứng sinh, muốn quỳ chết đều là một loại hy vọng xa vời Nhất tướng công thành vạn cốt khô ho&agr
Chương mới nhất: Chương 909 : Kết cục

Bàn Cổ khai thiên tích địa , tái hiện Càn Khôn , nhưng Thiên Đạo chưa đủ, cần bù đắp . Thế gian bởi vậy lưu lại một Chí Tôn vị trí , chiếm được , thì lại có thể trông coi chúng sinh , thành thiên hạ đứng đầu. Chân Long , Phượng Hoàng , Kỳ Lân ta

Đạo Văn, một loại diễn dịch thiên địa huyền bí văn lạc, Đạo sinh vạn thiên, lĩnh ngộ về sau liền có tới xứng đôi lực lượng. Cực Đạo, trong truyền thuyết người tu hành cảnh giới tối cao, trăm sông đổ về một biển, bất luận cái gì Đạo Văn tu luyện tới cực hạn đều có thể chưởng khống thế giới. Bàn Cổ, Ph