Tác giả Tam Giới Đại Sư - Danh sách truyện của tác giả Tam Giới Đại Sư

Tam Giới Đại Sư

Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm sương hàn ngũ thập châu! Nhân gian hữu bệnh thiên tri phủ? Thanh sơn tiếu ngã vân chiêu thủ. Hoa tiền tế khứu mỹ nhân hương, nguyệt hạ khinh thủ cừu khấu đầu! Thành bại ân cừu đoạn tràng tửu, hóa tác trường nhạc ca
Chương mới nhất: Chương 366 : Mời rượu

Đứng ở trước mặt ngươi chính là: Đại Minh vương triều Thủ Hộ Giả, Vạn Lịch Hoàng Đế thân mật chiến hữu, nội các thủ phụ hảo nhi tử, mười sáu, mười bảy thế kỷ toàn cầu nhà giàu nhất. Khống chế Lại bộ ba mươi năm phía sau màn Hắc Thủ, tông phiên chế độ móc mộ người, đảng Đôn

Mùa xuân năm Khánh Lịch thứ năm, cải cách chính sách mới của Phạm Văn Chính (Phạm Trọng Yêm) thất bại. Phú Bật nối gót bị tước quyền lực. Đằng Tử Kinh trùng tu lại lầu Nhạc Dương, Âu Dương Tu chìm trong men rượu, Hàn Tướng công lại vẫn hoàn mỹ vô khuyết. Văn Ngạn B&

Dịch: Nhóm dịch Black Đại Quan Nhân là bộ truyện thuộc thể loại lịch sử được viết bởi Tam Giới Đại Sư. Đây cũng là tựa truyện đặc sắc được nhiều bạn đọc chiêm nghiệm. Năm Vĩnh Nhạc thứ 9, thịnh thế thiên hạ, quốc đại dân kiêu, tứ hải lai triều! Vào lúc này, hỏi thử một tiếng, ai không muốn l&
Chương mới nhất:

Những năm Gia Tĩnh thời Minh, đương kim thánh thượng bỏ bê chính sử, theo đuổi tu tiên, suốt ngày luyện đan hưởng lạc. Giao hết quyền hành cho phụ tử Nghiêm Tung khiến cho triều cương thối nát, hạng a dua xu nịnh, bất tài vô tướng nắm quyền cao chức trọng. Khiến trí sĩ trong thiên hạ nản lỏng.