Tác giả Tặc Đạo Tam Si - Danh sách truyện của tác giả Tặc Đạo Tam Si

Tặc Đạo Tam Si

Nhân vật chính Trương Nguyên, xuyên qua đến năm Vạn Lịch thứ bốn mươi, một lòng muốn sống cuộc sống nhàn nhã phong lưu nhưng không ngờ lại cứu nước. (Vạn Lịch: niên hiệu của Vua Thần Tông thời Minh, Trung Quốc, 1573-1620) Đây là một câu chuyện tràn ngập mâu thuẫn thú vị.
Chương mới nhất: