Tác giả Sương Phi Vãn - Danh sách truyện của tác giả Sương Phi Vãn

Sương Phi Vãn

Ba năm trước đây hắn mua hạ nàng, hắn thành chủ nhân của nàng. Trong ba năm này hắn giáo hội nàng rất nhiều điều, đem nàng bồi dưỡng thành một công cụ báo thù. Ba năm sau hắn muốn đêm đầu của nàng, Lại đem nàng đưa cho Vương gia nhân nghĩa đông tà

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa