Tác giả Siêu Cấp La Phi Ngư - Danh sách truyện của tác giả Siêu Cấp La Phi Ngư

Siêu Cấp La Phi Ngư

Tam Quốc dũng tướng gặp gỡ Thủy hử hào hiệp, Quan nhị gia nửa khép hai mắt bỗng nhiên trợn to nghĩ thầm: Người này chẳng lẽ là ta chi huynh đệ hay sao? Lã Bố vung vẩy Phương Thiên Họa Kích giận dữ nói: "Kẻ này cũng dám gọi Tiểu Ôn Hầu, để mỗ gia nhìn ngươi có bản lĩnh g&igr