Tác giả Shennamasiro - Danh sách truyện của tác giả Shennamasiro

Shennamasiro

Thể loại: huyền ảo,võng du,dị giới Đầu tiên thì đây là tác phẩm là truyện Viết bởi tác giả là người Việt sáng tác. Sau đó câu chuyện này tác viết kiểu truyện hệ thống Thứ ba, không phải thể loại yy tự sướng Thứ tư, ít gái Thứ năm, không
Chương mới nhất: