Tác giả Sa Thần - Danh sách truyện của tác giả Sa Thần

Sa Thần

Thể loại: Xuyên không, nữ cường, nam cường, sủng đến tận cùng, 1VS1. Một ngày kia xuyên không, nàng trở thành dòng chính nữ không được sủng ái ở Thủy phủ. Phụ thân vô tình, vợ kế ngoan độc, tỷ muội giả nhân giả nghĩa, bắt nạt nàng, làm nhục nàng! V

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa