Tác giả Sa Nhã - Danh sách truyện của tác giả Sa Nhã

Sa Nhã

Bạch Tử Sách cứ ngỡ mình đã có được cuộc sống mà mình mơ ước, có người yêu, sự nghiệp thuận lợi, đã trở thành ảnh đế... Nhưng rõ ràng không phải! Bạn trai phản bội! Tuesday chen chân, lại còn hãm hại ngược lại!!! Ảnh đế như cậu lại trở thành đối tượng bị ngư
Chương mới nhất: Chương 273: Kết