Tác giả Phong Ngôn Nhiễm - Danh sách truyện của tác giả Phong Ngôn Nhiễm

Phong Ngôn Nhiễm

Edit: Nhan Nhan Beta: Quảng Hằng Người đời truyền tai nhau Cửu Vương gia thiết diện vô tình, lãnh khốc tàn bạo, thế nhưng cũng có một nơi mềm mại, cũng có bảo bối ấp vào lòng mà thương yêu, để trên tay nâng niu Nữ nhi mới chỉ có 8 tuổi đã thành công làm tan

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa