Tác giả Phong Cuồng Thăng Cấp - Danh sách truyện của tác giả Phong Cuồng Thăng Cấp

Phong Cuồng Thăng Cấp

“Đinh! Chúc mừng ký chủ mở ra Vô Địch Điên Cuồng Hối Đoái hệ thống!” Cái gì? Thăng cấp quá chậm quá khó khăn? Hối đoái Thần cấp đan dược, ăn vào ngươi nhả, một ngày cuồng thăng thập cấp! Cái gì? Cừu địch người đông thế mạnh, thực lực quá mạnh mẽ?
Chương mới nhất: