Tác giả Phiêu Đãng Đích Vân - Danh sách truyện của tác giả Phiêu Đãng Đích Vân

Phiêu Đãng Đích Vân

Hoàn toàn hư cấu! Đã xuyên việt rồi, cái thế giới này quá nguy hiểm, thiên thu tuấn kiệt, muôn đời anh hào quá nhiều, người mang dị bảo Triệu Thạc chân đạp địa, đỉnh đầu thiên, thuộc loại trâu bò rầm rầm xuất hiện, nhấc lên một đường gió tanh mưa máu. Ti&eci