Tác giả Nhất Quý Lưu Thương - Danh sách truyện của tác giả Nhất Quý Lưu Thương

Nhất Quý Lưu Thương

Ân ái sau, ăn no thoả mãn đế vương mềm mại lười biếng mở miệng: “Nam Tự, làm trẫm hoàng hậu.” Nam Tự quỳ một chân trên đất, âm thanh thanh lãnh: “Hoàng thượng là bầu trời vân, thần là địa hạ bùn, trần nê đăng không hơn cửu tiêu.” Đế vương

Cửu hoàng tử muốn thành thân, cưới là một cái không có danh tiếng nữ đại phu, nháy mắt gợi ra nhiều người tức giận, hoàng thành ồ lên. Công chúa, quận chúa, quan gia tiểu thư, cùng nhau phản đối. Hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu... Cảnh cáo uy
Chương mới nhất: Chương 2888: Toàn văn hoàn

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa