Tác giả Nhất Hành Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên - Danh sách truyện của tác giả Nhất Hành Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên

Nhất Hành Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên

Kẻ tuẫn đạo chân lý rít gào trên giá hỏa hình. “Trật tự vận hành của thiên thể vũ trụ, bất luận kẻ nào cũng không thể sửa đổi, thế giới Tinh Mạc không phải một cái hộp, thế nhân chắc chắn sẽ thừa nhận chân lý 《 Thuyết Nhật Tâm 》 , ngươi chung quy chỉ là