Tác giả Nhất Bá Nhân Thông - Danh sách truyện của tác giả Nhất Bá Nhân Thông

Nhất Bá Nhân Thông

Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, dị giới, huyền ảo, trọng sinh Thế giới pháp thuật có bảy vị pháp sư mạnh nhất và Thiên Họa là một trong số đó. Trong một lần vô tình thử nghiệm pháp thuật mới, Thiên Họa đã chết đi và trọng sinh đến thế giới tu luyện, sống lại trên người thanh
Chương mới nhất: