Tác giả Ngạn Lâm - Danh sách truyện của tác giả Ngạn Lâm

Ngạn Lâm

Đến từ Địa Cầu Cố Phong xuyên qua đến lấy võ vi tôn thế giới. Cố Phong thiên tư ngu dốt, tu võ khó có thể nhập môn, chỉ có thể ở Huyền Dương Tông đảm nhiệm phổ thông tạp dịch. Nhưng mà, đánh dấu hệ thống ở trên người hắn đột nhiên kích hoạt, từ đây đi tới mở đeo n
Chương mới nhất: