Tác giả Mãn Thụ Đào Hoa - Danh sách truyện của tác giả Mãn Thụ Đào Hoa

Mãn Thụ Đào Hoa

Nội Dung Truyện: Nàng, Tô Tiểu Tiểu vô duyên vô cớ xuyên qua làm xử nữ hoàng hậu. Hoàng hậu do nhan sắc quá bình dân lại hóa trang diêm dúa, đêm động phòng đã khiến hoàng đế bỏ đi làm tiếng xấu đồn ra khắp thiên hạ. Dung mạo bình ph

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa