Tác giả Mại Manh Bất Khả Sỉ - Danh sách truyện của tác giả Mại Manh Bất Khả Sỉ

Mại Manh Bất Khả Sỉ

Ngã Chân Bất Tưởng Đương Thánh Tử Bạch tiểu phàm xuyên qua dị giới, hai đời làm người, thiên phú cực cao, trở thành đạo tông chiến lực mạnh nhất Kiếm Các các chủ duy nhất thân truyền đệ tử! Nhưng là bạch tiểu phàm lại vô cùng buồn rầu, hắn không nghĩ nổi