Tác giả Lưu Ly Trản - Danh sách truyện của tác giả Lưu Ly Trản

Lưu Ly Trản

18 tuổi rơi vào đường cùng cực của trần gian, một lối ra gợi mở, một thỏa thuận mang thai hộ. Cuộc sống nhiều biến động bắt đầu từ đây. Cô lén dấu đi một đứa. Ngoài hai đứa con cô, còn có một đứa bé giống hệt 2 anh em
Chương mới nhất:

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa