Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh - Danh sách truyện của tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

Nện nện đồ vật thu hoạch được năng lượng, thăng cấp kỹ năng, cái này rất bình thường đi. Nhìn cái sách nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt kim quang, kỹ năng đã học được, cái này cũng rất bình thường đi. Đào cái đất, tuốt cái cây, tạo cái kiến trúc, đ&a
Chương mới nhất:

Một cái hiện đại không muốn người biết thiên tài, ngoài ý muốn sau khi chết xuyên qua đến dị thế thành một cái du hồn, nhưng tại dưới cơ duyên tìm một cái siêu cấp ăn chơi thiếu gia làm chính mình thế thân! Dùng thiên tài đại não để luyệ

Xuyên qua cùng điện thoại di động dung hợp, nắm giữ điện thoại di động sở hữu công năng, thật N hạt nhân đại não đa hạch vận hành, quét hình ghi vào sách vở, giải toán phân tích công pháp, liên tuyến cơ quan phân thân. . . Khương Tiểu Bạch, một tên r&aa
Chương mới nhất:

Đông Việt Thần châu, Nam Lê Man Châu, Tây Tần Thái Châu, Bắc Đẩu Linh Châu. . . Thiên hạ lấy thế lực làm đơn vị, phân chia thiên hạ, phân bốn đẳng cấp Thiên Địa Huyền Hoàng . . . Bộ Tranh vốn là một tiểu thổ miết trong một sơn thôn của một thế lực bất nhập lưu, trong
Chương mới nhất:

- Đời trước của ta trôi qua thật bình thường, đời này đầu thai ta muốn tìm một nhà có quyền có thế. Ta muốn trở thành một cái bại gia tử! Một cái bại gia tử có tiền tài, có thế lực... tốt nhất là có vài con chó săn nữa... Ta muốn tiêu xài, ta muốn b