Tác giả Lạc Đồ Đồ - Danh sách truyện của tác giả Lạc Đồ Đồ

Lạc Đồ Đồ

Cố Thanh Thiên, thực ra anh muốn làm gì?” “Chức vị là chồng cô, cô là của tôi, cô có đồng ý thực hiện giao dịch này hay không?” Đối mặt với ông chủ từng bước ép sát, đối mặt với người chồng thân yêu, tôi hai mươi bốn tuổi bất đắc dĩ phải g
Chương mới nhất: