Tác giả Kỳ Phương - Danh sách truyện của tác giả Kỳ Phương

Kỳ Phương

Thể loại: dị giới, điền văn, Thời đại nguyên thuỷ là một thế giới đáng sợ, nơi loài người cũng chỉ mới sơ khai, trong khi các loài thú đã thống trị rất nhiều năm...Con người vẫn còn mông muội, tri thức thiếu hụt, mọi thứ đều xuất phát từ bản năng. Không chỉ đề phòng hung thú, c&ogr
Chương mới nhất: