Tác giả Hòa Tảo - Danh sách truyện của tác giả Hòa Tảo

Hòa Tảo

Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, tu tiên. Edit: Yunchan Theo mọi người suy nghĩ thì tu tiên sẽ có ba cái lợi, tiêu dao, trường sinh, ăn no. Thở nhỏ thì Hàn Ngâm không có nhà cửa người thân,từ lúc  bước vào tiên môn với cõi lòng đầy ng

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa