Tác giả HNWR - Danh sách truyện của tác giả HNWR

HNWR

Chuyển ngữ: Nhóm Quýt Ngọt Sen Thơm Quyền thế là một thứ đầy cám dỗ, có trong tay quyền sinh sát người khác, ai cũng khao khát và muốn càng nhiều hơn nữa. Phó Hầu gia cũng không ngoại lệ. Chỉ là gia tộc muốn leo càng cao, chú định phải có nhiều vật hi sinh. M&
Chương mới nhất:

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa