Tác giả Hắc Thuật Kiếm Thánh - Danh sách truyện của tác giả Hắc Thuật Kiếm Thánh

Hắc Thuật Kiếm Thánh

Tính danh: Vương Đinh chủng tộc: Vong linh Chức nghiệp: Sinh vật triệu hồi (là bị triệu hoán, không phải Triệu Hoán Sư! ) Sự tự do của ta, ai có thể ước thúc? Ta, Vương Đinh Thề lấy vong linh hướng tới hồn, cùng ta hướng tới Triệu Hoán Sư, nghịch chuyển mảnh này hoàn vũ! ! Rất hi hữu loại h&