Tác giả Hắc Long - Danh sách truyện của tác giả Hắc Long

Hắc Long

Thể loại: Đô thị, trinh thám, khoa huyễn, hiện đại, dị năng Thế nào là cường giả? Phạm Viết Phương nói: Khi con người vượt qua mọi tầm thường thì là cường giả. Kwaruh nói: Cường giả là kẻ có thể mang luật của mình áp cho thế giới. Sasaki nói: Những kẻ khiến cho mọi người h&acir
Chương mới nhất:

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa