Tác giả Đọa Lạc Đích Lang Tể - Danh sách truyện của tác giả Đọa Lạc Đích Lang Tể

Đọa Lạc Đích Lang Tể

Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi ra xem một chút. Thể dục lão sư Lý Tín sống lại là Lý Uyên chính là thủ hạ, nguyên tưởng rằng có thể ôm lý 2 đại thối, đáng tiếc là, Lý Uyên đem Bình Dương công chúa gả cho hắn người. Lý Uyên, ngư
Chương mới nhất: Chương 1114 : Nhất thống

Lý Cảnh xuyên qua đến Bắc Tống mạt niên, trở thành con trai "Phốc Thiên Điêu" Lý Ứng ở Lý gia trang Độc Long cương phụ cận Lương Sơn. Từ đây bánh xe lịch sử liền rẽ hướng. Hắn là đệ tử Tống Huy Tông, nhưng thúc đẩy Triệu gia các con tranh đoạt, chính mình ở tro