Tác giả Điềm Nị Tiểu Mễ Chúc - Danh sách truyện của tác giả Điềm Nị Tiểu Mễ Chúc

Điềm Nị Tiểu Mễ Chúc

Bạn đang đọc truyện Xuyên Qua Thành Nam Sủng Của Bạo Quân của tác giả Điềm Nị Tiểu Mễ Chúc. Ngủ một giấc dậy, Ôn Trì xuyên thư.Trong sách, nhân vật chính vô tình ký khế ước với hệ thống, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, đã dùng cách giả bệnh để từ chối hôn sự với Thái tử tàn tật. Sau đó tỏa sáng trong Hoa đào yến, thành công hấp dẫn sự chú ý của Tứ hoàng tử.Cuối cùng.. nhân vật ch

Tên gốc: Hoài thượng hào môn lão nam nhân đích hài tử Thể loại: Sinh tử, tùy thân không gian, trọng sinh, xuyên thư, đánh chết cũng không thể chia tay bá đạo tổng công X đánh chết cũng phải chia tay kinh sợ mang bánh bao thụ, niên thượng, hiện đại Nh&aci