Tác giả Đầu Đính Nhất Chích Miêu Miêu - Danh sách truyện của tác giả Đầu Đính Nhất Chích Miêu Miêu

Đầu Đính Nhất Chích Miêu Miêu

Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở nhà cảnh coi như giàu có. Chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ có ba năm thọ mệnh, Triệu Lãng liền lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới một lần trở về tiện n
Chương mới nhất: