Tác giả Cữu Vĩ Huyền Miêu - Danh sách truyện của tác giả Cữu Vĩ Huyền Miêu

Cữu Vĩ Huyền Miêu

Thể loại: hiện đại, huyền huyễn Số chương: 227 chương, chia thành 15 phần Chuyển ngữ: Vickiee Beta: Kentu Poster: Loyal Pang Sau khi cho tôi một thanh chủy thủ bằng gỗ đào, cho Huyền Kỳ một chuỗi Phật châu, ông nội đột ngột qua đời. Sau đó, một người tên Vu Dương đã xuất hiện. Người đó có đôi mắt m&a