Tác giả Công Tử Bạch - Danh sách truyện của tác giả Công Tử Bạch

Công Tử Bạch

"Bắt đầu từ hai chúng ta ở bên nhau, ta luôn mong một ngày, tất cả thiên hạ đều biết chúng ta là phụ thê. Họ sẽ ngưỡng mộ nàng, sẽ biết phu quân của nàng là thiên hạ đệ nhất. Họ cũng sẽ ngưỡng mộ ta, sẽ biết thê tử của ta là tuyệt thế vô song... Chúng ta sẽ c&o
Chương mới nhất: Chương 14

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa