Tác giả Cô Nguyệt Lãng Trung Phiên - Danh sách truyện của tác giả Cô Nguyệt Lãng Trung Phiên

Cô Nguyệt Lãng Trung Phiên

Kiếm Tông thiếu niên Lý Kỳ Phong, tại một lần dưới cơ duyên, tu vi nhất phi trùng thiên, chấn kinh Kiếm Tông, đối mặt cái này theo nhau mà đến nguy cơ, dùng đến mạnh nhất tư thái vừa đi vừa về ứng thế nhân, tu luyện mạnh nhất, bá đạo nhất võ quyết, tay cầm thiên hạ đệ nhất d
Chương mới nhất: