Tác giả Bán Túy Du Tử - Danh sách truyện của tác giả Bán Túy Du Tử

Bán Túy Du Tử

Đây là một cái niết bàn trùng sinh thế giới. Đây là một cái kỳ dị hư ảo thế giới. Đây là một cái tín ngưỡng kiên định nhưng sụp đổ thế giới. Một cái nhìn như bình thường nhưng gánh vác bí mật kinh thiên thiếu niên, hắn quật khởi t

Đại lục còn trẻ nhất hiền giả Sở Thiên, bởi vì bất ngờ giáng lâm đến ba vạn năm trước Man Hoang thời đại. Này vừa là một cái giàu có thời đại, tiên dược linh thảo sơn dã gắn đầy, hi thế tinh khoáng cúi đầu đều là, di tích bảo tàng tầng tầng lớp l

Yên tĩnh thế giới ở một đêm, bị trở thành tử vong game nơi. Cao cao tại thượng cự phú quan lớn? phong hoa tuyệt đại minh tinh hoa khôi của trường? Cái này máu tanh tàn khốc trong thế giới, chỉ có chân chính cường giả mới có sinh tồn quyền lợi, người nhỏ yếu chỉ có bị nô dịch h

Truyện ChữTruyện FullTruyện TranhTruyện Manhwa