Tác giả Bạch Hồng Vân - Danh sách truyện của tác giả Bạch Hồng Vân

Bạch Hồng Vân

Trịnh Quán trong năm, chính tại dốc núi chăn dê hàn môn đệ tử Đường Hạo, bị một đám Đại Hán trói tiến Vệ Quốc Công Lý Tĩnh trong phủ. Chính khi hắn vô cùng tâm thần bất định thời điểm, lại bị cáo tri muốn cùng tài mạo song toàn, danh chấ
Chương mới nhất: