Tác giả Bạch Câu Dịch Thệ - Danh sách truyện của tác giả Bạch Câu Dịch Thệ

Bạch Câu Dịch Thệ

Sống lại một đời, Thẩm Trường Thanh biến thành Đại Tần Trấn Ma ti một thành viên, lúc này vừa gặp yêu ma loạn thế, quái dị hung hăng ngang ngược —— Chém giết u cấp quái dị, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện công tăng lên tới viên mãn! Chém giết oán cấp
Chương mới nhất:

Ta có một quyền, cử thế vô song! Ta có một kiếm, độc bộ giang hồ! Ta là Phương Hưu, đến chết mới thôi, ta vì chính mình đại ngôn! Nơi này! Có giang hồ chém giết, cũng có ân oán tình thù! Nơi này! Cường giả thượng quyền, một lời không
Chương mới nhất: Chương 1076 : Chung chương

Tòng Sơn Trại NPC Đáo Đại BOSS - Từ Sơn Trại NPC Đến Đại BOSS "Dù là muốn làm NPC, ta cũng tuyệt không làm pháo hôi NPC!" Lương Sơn trại bên trong, có "Người" yên lặng lập xuống một cái flag. —— Ta gọi Tần Thư Kiếm. Đường hoàng ba mư
Chương mới nhất: